week tegen pesten

week tegen pesten

'COMPLIMENTEN VOOR TALENTEN'

Onder dit motto willen we in de week tegen pesten enkele acties voeren waarbij we het positieve in elk kind naar boven brengen.

- Een geheime pluim. (Elk kind krijgt van een onbekende klasgenoot een compliment...)
- Een gezelschapsspelletjesnamiddag. (We leren omgaan met winnen of verliezen.)
- We sluiten de pestvrije week af met een feestje binnen de eigen klas.