Studie

Sinds vele jaren organiseren we in ‘De Wassenaard’ op maandag, dinsdag en donderdag van 16.35 uur tot 17.05 uur een mogelijkheid tot het volgen van ‘naschoolse studie’ in de refter en de polyvalente zaal.

Dit is er in de eerste plaats om de toestroom in de nabijgelegen gemeentelijke opvang wat te beperken zodat de maximum opvangcapaciteit daar niet overschreden wordt. 
Daarenboven krijgen de kinderen de kans om in een rustige sfeer hun huis- of studietaken af te werken.
We vragen wel dat de leerlingen altijd enkele leesboeken bij zich hebben voor het geval zij geen huistaak kregen.

Een individuele begeleiding van elke leerling is niet mogelijk, maar eventuele hulpvragen kunnen zij wel beantwoorden.

Vanaf het derde leerjaar is het zinvol om hierop in te tekenen. Uitzonderlijk (met een gegronde reden) kunnen kinderen ook eerder aansluiten.

Er wordt een bijdrage van 0,80 euro per beurt aangerekend via de maandelijkse schoolrekening.

Na het belsignaal van 16.15 uur kunnen de kinderen nog 15 minuten spelen op de speelweide of de speelplaats.
Enkel en alleen in deze pauze krijgt men ook de kans om een drankje te kopen. (water of fruitsap) Ook dit wordt via de schoolrekening betaald.

Om 17.05 uur worden de kinderen begeleid tot aan de Westernieuwweg waar ze ofwel naar huis vertrekken (met verplicht fluo-jasje), ofwel naar de buitenschoolse opvang gaan.
(Kinderen die de school langs de Schoolstraat verlaten, doen dit dus zonder begeleiding.)

We begrijpen dat kinderen soms iets vroeger uit de studie afgehaald worden maar vragen toch om dit zoveel mogelijk te beperken
of er in voorkomend geval voor te zorgen dat het afhalen in alle stilte gebeurt zodat de leerlingen zo weinig mogelijk gestoord worden.

Ook willen we vooraf een schriftelijke bevestiging van de ouders wanneer een leerling uitzonderlijk de studie niet moet volgen.