Schooluren

 • De school is open van 08.15 uur tot 17.00 uur
 • Er is les van 8.50 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.15 uur.
  (Bemerk dat we de schoolbel ’s morgens al om 8.45 uur laten rinkelen zodat de lessen op tijd kunnen starten!
  Ook ’s middags om 11.55 uur en ’s avonds om 16.10 uur laten we een extra belsignaal horen.
  Dit is slechts een sein voor de leerkrachten om de les af te ronden zodat we de fietsers- en voetgangersrijen mooi op tijd kunnen vormen.)
 • Op vrijdag is er in de namiddag les van 13.30 uur tot 15.00 uur
 • Speeltijden:
  lager: van 10.05 u. tot 10.20 u. en van 14.45 u. tot 15.00 u.
  kleuter: van 10.25 u. tot 10.40 u. en van 15.05 u. tot 15.20 u.
 • De ouders nemen afscheid van hun kleuter bij de ingang van de kleuterspeelzaal.
  Probeer dit onmiddellijk te doen. Dit is makkelijker voor je kleuter.
 • Tijdens de speeltijden blijven de leerlingen niet binnen, tenzij op schriftelijk verzoek van de ouders.
 • Er is een middagpauze van 12.00 uur tot 13.30 uur.
 • Te laat komen, stoort het gebeuren in de klas.
  Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt (In elk geval vóór het belsignaal).
  De kleuterjuffen stellen het op prijs dat ook de kleuters tijdig aanwezig zijn.