Pedagogische studiedag (geen school)

Pedagogische studiedag (geen school)

Bemerk dat de gemeentelijke buitenschoolse opvang ook gesloten is.

Dit zijn de thema's die op de pedagogische studiedag aan bod komen:

- ons huiswerkbeleid bekeken vanuit het nieuwe leerplan (lager)
- het leerdomein 'media' (met o.a. computervaardigheden) (kleuter)
- communicatie en welbevinden binnen ons team