Pedagogische studiedag (geen school)

Pedagogische studiedag (geen school)

Wie dit wenst, kan gebruik maken van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang.

Het thema van deze studiedag is: binnen-klas-differentiatie.

Alle leerkrachten in De Wassenaard bieden de kinderen drie leersporen aan:

- Spoor 1: Deze oefeningen zijn voor de leerlingen die het moeilijk hebben met de leerstof. Ze hebben vaak nog wat extra hulp nodig van de leraar of co-teacher.
- Spoor 2: Basisoefeningen voor leerlingen die de leerstof goed begrijpen.
- Spoor 3: Oefeningen voor leerlingen die de leerstof helemaal onder de knie hebben. Zij hebben nood aan extra uitdaging.

Soms is er voor bepaalde leerlingen ook nog een Spoor 4: Oefeningen voor leerlingen met een individueel onderwijsaanbod.
Dat kan makkelijker maar ook moeilijker zijn.

Indien nodig of wenselijk kunnen we deze leersporen ook aanbieden aan groepen die gevormd worden met leerlingen van verschillende klassen.
We maken dan gelegenheidsgroepen volgens niveau, interesse, onderwijsnoden, …