Opvang

 • Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang.
 • Op school is er ’s morgens opvang vanaf 8.15 uur. Tot die tijd blijven de schoolpoorten gesloten.
 • ’s Avonds is er op school gratis opvang tot 16.35 uur.
 • Tijdens de middagpauze is er opvang op school van 12.00 u. tot 13.30 u.
 • Vergoeding voor kinderen die op school blijven eten en gebruik maken van de refter: € 0,85 per middag.
 • Je kan ook een beroep doen op de buitenschoolse gemeentelijke opvang 'Harlekijn'
  Openingsuren:
  Voorschoolse opvang: van 7.00 uur tot begin schooltijd.
  Naschoolse opvang: van einde schooltijd tot 18.30 uur
  Woensdagnamiddag: van einde schooltijd tot 18.30 uur
  Schoolvrije dagen en vakantiedagen: van 7.00 uur tot 18.30 uur
  Plaats: vlakbij de school in de Westernieuwweg (050 81 02 14)
  Onder begeleiding van het personeel worden de kinderen ’s morgens naar de school gebracht.
  Ook ’s avonds en op woensdagmiddag worden de kinderen opnieuw onder begeleiding naar de opvang gebracht.
  De kinderen van de lagere afdeling verzamelen op de speelplaats. De kleuters verzamelen in de kleuterspeelzaal.
  De prijs is 0,90 euro per begonnen half uur.
  Vooraf inschrijven is noodzakelijk. (050 81 01 72 of 050 81 01 88)
  Meer info via www.jabbeke.be