Ondersteuningsnetwerk

  • Ons team kan voor het begeleiden van kinderen met specifieke zorgnoden een beroep doen op een gespecialiseerd team.
  • Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk ‘Noord’.
    (coördinator: hilde.demarest@netwerknoord.be)
  • Aanvragen voor hulp gebeuren via de school en het CLB.