Nuttige adressen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 507 08 72 (klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Commissie inzake Leerlingenrechten:
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten
Secretariaat commissie inzake leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert-II laan 15,
1210 Brussel
02/553 93 83 (commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be)

Commissie Zorgvuldig Bestuur:
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten
t.a.v Marleen Broucke
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56 (zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be)