Nuttige adressen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Guimardstraat 1, 1040 Brussel)

Je kunt je klacht ook indienen per e-mail (klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen)
of via het contactformulier op de website van de Klachtencommissie (pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling)

Commissie inzake Leerlingenrechten:

Bij een niet-gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten
www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten).

Commissie Zorgvuldig Bestuur:

Klachten die gaan over de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie inzake Zorgvuldig bestuur
(www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur).
Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden
(onder andere kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring).