Leefregels

Gedragsregels

 • Bij het belsignaal op het einde van elke speeltijd stappen de leerlingen naar de rij. Het tweede belsignaal betekent: volledige stilte. De leerkracht staat op dat moment ook bij de rij. De leerlingen gaan dan in stilte naar de klassen.
 • Een “goede morgen” en “goede avond” scheppen een aangename sfeer op school.
 • Beleefdheid wordt van alle leerlingen verwacht, zowel onderling als tegenover leerkrachten en personeel. Naast een verzorgde houding is ook een verzorgde taal hierbij belangrijk.
 • Bij het verlaten van de school wordt er niet geroepen en laat men geen fietsbellen rinkelen.
 • Ook tijdens het middagmaal in de refter worden van de leerlingen nette tafelmanieren verwacht.
 • Zowel voor leerlingen als voor leerkrachten is het gebruik van de GSM tijdens de lessen niet toegelaten! Men moet er ook voor waken dat alle GSM’s bij het begin van de les uitgeschakeld worden.

Speelgoed

 • Speelgoed met een ‘verzamelkarakter’ (pokiemonprentjes, beyblades, chaps, …) is niet toegelaten op school.
 • Gevaarlijk speelgoed of speelgoed dat agressie uitlokt, is ook verboden.

Verjaardagen vieren

 • Op school worden de verjaardagen gevierd zonder geschenkjes voor de andere kinderen. Een traktaat met een stuk fruit of een koek kan echter wel. Snoep is niet toegelaten op school! Een tip: je kan eventueel één geschenkje (waarvan alle kleuters kunnen genieten) geven aan de klas van je jarige. We denken hierbij dan b.v. aan een kijkboekje, een gezelschapsspel, …
  Als een ouder toch snoep meegeeft naar school (omdat men bv. deze afspraak uit het oog verloren is) dan wordt dit snoep niet uitgedeeld maar terug meegegeven naar huis.
 • Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet in de klas of op school uitgedeeld. De kinderen die niet gevraagd worden, lijden daar te veel onder. Op verzoek kan men wel een adressenlijst van de klas bekomen.

Kleding

 • Op school wordt gewone, niet-opvallende, voorname kledij gedragen. (ook bij zomerweer) Sportkledij is niet toegelaten, tenzij daarom gevraagd werd.
 • De kinderen mogen een horloge dragen op school. Maar ze moeten ervoor zorgen dat dit niet stoort tijdens de lessen. De kinderen mogen op eigen verantwoordelijkheid een halsketting dragen op school. Ook oorbellen kunnen, op voorwaarde dat die klein of onopvallend zijn.
 • ‘Piercings’ passen niet bij onze schoolcultuur.

Persoonlijke bezittingen

 • Alle kledingstukken, ‘fluo’-jasjes, schooltassen, boterhamdozen,…. worden best voorzien van een naam.

Milieu op school

 • Papier en karton worden in kartonnen dozen verzameld en apart opgehaald.
 • Brikjes en blikjes zijn verboden op school.
 • Per week is één leerjaar verantwoordelijk voor de netheid op de speelplaats.
 • De kinderen (kleuter en lager) brengen van thuis uit geen brikjes of blikjes mee naar school. Enkel drankjes in plastiek flessen of drinkbussen zijn nog toegelaten. De plastiek flessen of drinkbussen gaan dagelijks opnieuw mee naar huis. Op die manier zie je als ouder ook of je kind voldoende drinkt. De leerkrachten voorzien in de klas eventueel drinkbekers.
 • Er wordt niet op de muren geschreven of getekend.
 • ’s Avonds, bij het verlaten van de klas worden de thermostaat kranen van de radiatoren lager gezet.

Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

Afspraken rond pesten
Pesten wordt op onze school niet getolereerd! Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, worden feedbackgesprekken opgestart met het(de) slachtoffer(s) en met de pestkop(pen). Dit kan afzonderlijk of gezamenlijk. Eventueel worden bij deze gesprekken ook heel concrete en duidelijk afspraken gemaakt. Aanvankelijk worden deze feedbackgesprekken wekelijks georganiseerd. Naarmate de situatie verbetert, wordt dit dan afgebouwd. Ook de ouders van de betrokken kinderen, worden op de hoogte gebracht.

Bewegingsopvoeding
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Zwemles:

 • De leerlingen van het eerste leerjaar gaan elke week zwemmen. Voor de andere leerlingen van de lagere school is dit om de veertien dagen.
 • De leerlingen worden in groepjes ingedeeld, naargelang hun ontwikkelingsniveau op dit vlak.
 • Er wordt een zwembroek of badpak gedragen.
 • Om een uitzonderlijke reden kan een leerling(e) ontslagen worden van een zwembeurt. Dit wordt steeds schriftelijk door de ouders aangevraagd. (Er is wel een doktersattest nodig indien het om meerdere beurten gaat). Wij willen nochtans de ouders vragen niet te vlug naar een reden te zoeken om niet te zwemmen. Zwemmen is immers een gewone les in het programma. Wie niet mag zwemmen, blijft in één van de parallelklassen gedurende de zwemles van de eigen klas.
 • De schoolraad besliste het gratis zwemmen aan te bieden aan alle leerlingen van het 6de leerjaar. Voor de andere leerlingengroepen besliste men eveneens het zwemmen aan te bieden. Hiervoor bedraagt de bijdrage schoolzwemmen 1,00 euro per leerling. Het busvervoer is voor alle kinderen gratis.

Turnles:

 • Voor de turnlessen in de lagere afdeling wordt het schooluniform (groene T-shirt, witte broek en turnpantoffels of sportschoenen) gedragen. Turnpantoffels zijn dus niet langer verplicht. Sportschoenen mogen ook maar dan geen zwarte zolen.
  We vragen wel dat de kinderen voor elke turnles de correcte kledij dragen. T-shirt en sportbroek worden via de school aangekocht.
 • Kostprijs:
  • T-shirt (jongens en meisjes) : € 8,00
  • Sportshort (jongens): € 5,00
  • Rennersbroekje (meisjes): € 8,50
 • De kleuters dragen tijdens de turnlessen hun gewone kledij vanuit de klas. Op turndagen is gemakkelijke, sportieve kledij aan te bevelen, maar dit is niet verplicht. Op die manier vermijden we dat er teveel tijd verloren gaat in het omkleden. De kleuters van de derde klas mogen (maar moeten helemaal niet) turnpantoffels dragen. De juffen gaan er dan wel van uit dat ze die zelf kunnen aantrekken. Dat bevordert de zelfredzaamheid met het oog op de overstap naar het eerste leerjaar.