Inspraak

 1. Als ouder

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal.
Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek.
Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht.
We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook kalender.)

In de kleuterafdeling zijn volgende oudercontacten gepland:
*  een ‘open-deur-uurtje’ in de laatste week van de zomervakantie
*  een ‘infoavond’ in de maand september
*  een ‘evaluatiegesprek’ in de maanden oktober en februari/maart (niet voor de peuterklas)
*  een oudercontactavond in november en mei
*  (voor nieuwe peuters) een ‘open-deur-uurtje’ enkele weken voor elke nieuwe instapdatum

De leerkrachten van de lagere afdeling organiseren een klasbezoek tijdens de zomervakantie.
Er is dan ook een mogelijkheid om de leraar individueel te spreken.
Zij verwittigen jullie op voorhand.
Er is een infoavond voor de ouders van de kinderen van het eerste leerjaar in de maand september.

Er zijn twee oudercontacten in de lagere afdeling waarbij de rapporten van december en juni worden toegelicht.
(Voor het 6de leerjaar gaan die door in december en april.)

2. Via de ouderraad

  * Voorzitter: Ann Lambelin (annlambelin@gmail.com)
  * Op onze school is er een actieve oudervereniging die in samenspraak met de school een aantal activiteiten helpt organiseren:
    boekenbeurs, quiz, 'Halloween'-tocht, schoolfeest,...
  * Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten kunnen de leden van de ouderraad vragen stellen of advies uitbrengen
     rond het dagdagelijkse schoolleven.
  * Elke ouder kan lid worden van de oudervereniging.
  * Meer info: www.ouderraad-dewassenaard.be

3. Via de schoolraad

  Afgevaardigden leerkrachten: Giovanella Vermeulen, Francine Van Nieuwenhuyse en Bart Verfaillie

  Afgevaardigden ouders: Annelies Vanderbrugghen, Ilse Sulzle en Wim Depelchin

  Afgevaardigden plaatselijke gemeenschap: Anthony De Buyser, Karl Vandermeersch

4. Via de leerlingenraad

  Verkiezingsprocedure:
  Bij het begin van het schooljaar worden in alle klassen van het zesde leerjaar verkiezingen gehouden
  om de vertegenwoordigers te kiezen van de leerlingen.
  Dit kan met een campagneweek, een meerderheidsstemming, een geheime stemming,…
  De leerkrachten van het zesde mogen dit zelf bepalen, eventueel in overleg met de leerlingen.
  Zodra de kandidaten verkozen zijn, worden de namen bekend gemaakt aan alle leerlingen van de school.
  Tegen eind september komt het nieuwe kinderparlement voor de eerste keer samen.
  Het kinderparlement komt dan verder op geregelde basis samen in de zorgklas van meester Bart.

  Samenstelling: Per klas van het 6de leerjaar worden twee vertegenwoordigers aangeduid.
  Verantwoordelijke leerkracht: Bart Verfaillie