Het leerlingenvervoer

 • De school beschikt over een schoolbus die zowel ’s morgens als ’s avonds leerlingen van en naar school kan brengen.
  Wie hiervan wil gebruik maken, neemt contact op met de mevrouw Marijke Demeulemeester.
 • Wil er zorg voor dragen dat de kinderen TIJDIG klaar staan.
  Een vrijwilliger houdt toezicht op de bus en begeleidt de kinderen bij het in- en uitstappen.
  De ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen die voor het instappen of na het uitstappen nog een ruime afstand moeten overbruggen tot aan hun huis.
 • WIJZIGINGEN OF AFWEZIGHEDEN MEEDELEN A.U.B.
  SCHOOL: 050/38 65 43
  MARIJKE DEMEULEMEESTER: 0475/265 789