Het ‘kever’-klasje

We laten de peuters en de jongste kleuters (indien de ouders dit wensen) na het eten tot omstreeks 13.45 uur een ‘siësta’ houden in een apart lokaal op onze school, onder toezicht van twee vrijwilligers.

Zo willen we een oplossing bieden voor kleuters die sowieso op school blijven en die nood hebben aan een korte middagrust. (Een ander woord voor slapen is ‘keveren’, vandaar de naam voor dit initiatief.)

Indien leerkrachten merken dat een peuter (of een kleuter) er echt nog niet aan toe is om volledige dagen naar school te komen (zelfs met dit ‘kever’-uurtje) dan zullen we de ouders hierover inlichten.

Uiteraard zijn hieraan ook kosten verbonden voor de school. Daarom vragen we een tegemoetkoming van 2 euro per middag.

Het aantal plaatsen in het ‘kever’-klasje is beperkt. De jongste kleuters zullen daarom eerst in aanmerking komen om in te stappen in dit initiatief. Aan de ouders waarvan kleuters duidelijk signalen geven dat het ‘kever’-klasje voor hen niet meer nodig is, vragen we om hun kind uit te schrijven.