FINANCIËLE BIJDRAGE OUDERS

Hieronder vinden jullie een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.
Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven en werd goedgekeurd door de schoolraad.

  - Wijze van betaling: via een overschrijving  
     (Bij kleine bedragen of na overleg met de directeur, kan uitzonderlijk ook contant betaald worden)
  - Periode: maandelijks
  - Indien jullie problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie contact opnemen met de directeur.  
    Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van jullie vraag.

  - Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening.
     
Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen.
     We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen.
     Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening.
     Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd,
     ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

  - Als een rekening volgens jullie niet klopt, gelieve dan contact op te nemen met de klastitularis of met het secretariaat.

Verplichte bijdragen (onderstaande prijzen zijn een indicatie)

Maximum prijzen:

  * kleuter: maximum € 50,00/jaar
  * lager: maximum € 95,00/jaar
  * meerdaagse uitstappen: maximum € 480,00/loopbaan lager

Zwemlessen

  * 1ste tot 5de leerjaar: 1,50 per beurt x 2 beurten/maand = € 3,00
  * 6de leerjaar: GRATIS
  * zwembrevet: € 0,85 per brevet
  * schaatsen/skeeleren (i.p.v. zwemmen) vanaf 4
de lj.: € 4,50 per beurt

(In alle prijzen is het vervoer naar het zwembad inbegrepen!)

Schooluitstappen

  * Peuters (‘De toverplaneet’): € 5,00
  * 1ste kleuter (schoolreis Oostende): € 4,00
  * 2de kleuter (Sea-Life): € 13,00
  * 3de kleuter (De Sierk, De Haan): € 15,00
  * 1ste leerjaar (Boudewijnpark): € 14,00
  * 2de leerjaar (boomgaard): € 4,00
  * 3de leerjaar
     ° bezoek ‘Raversijde’: € 14,00
     ° workshop ‘Mu-Zee-Um’ Oostende: € 12,00
  * 4de leerjaar:
     ° bezoek aan Brugge: € 5,00
     ° bezoek aan lampenmuseum: € 4,00
     ° project rond voeding (CM Brugge): € 4,00
  * 5de leerjaar:
     ° bezoek aan ‘Het Zwin’: € 9,00
     ° Romeins Archeologisch Museum (Oudenburg): € 10,00
     ° Bezoek aan Ensorhuis Oostende: € 4,00
  * 6de leerjaar:
     ° bezoek aan het planetarium (Beisbroek): € 4,00

Meerdaagse uitstappen

  * 2de leerjaar (‘Hoeveklas’): +/- € 80,00
  * 4de leerjaar (‘Heuvelklas’): +/- € 75,00  
  * 6de leerjaar (‘Hoogteklas’):  +/- € 115,00

Gymkledij (kan enkel op school gekocht worden)

  * broekje:
    ° jongens: € 6,00
    ° meisjes: € 10,00
  * T-shirt: € 8,00

Sportactiviteiten

  * ‘Meester op de fiets’ (3de en 4de leerjaar): € 1,00
  * Alles met de bal (3de  en 4de leerjaar): € 3,00
  * Park en bosspelen (3de en 4de leerjaar): € 3,00
  * Rollebolle (2de en 3de kleuter): € 2,50
  * Honkietonkie (1ste en 2de leerjaar): € 3,00
  * Kronkeldiedoe (1ste en 2de leerjaar): € 3,50
  * Fietsbrevet (5de leerjaar): € 1,00
  * Doe-aan-sport-beurs (6de leerjaar): € 17,00
  * Watergewenning (3de kleuter) (een halve euro/beurt): € 5,50
  * Sportdag gemeente Jabbeke: gratis aangeboden door gemeente

Sportdagen school:

  * 5de leerjaar: € 2,00
  * 6de leerjaar (‘Kijk Uit’ – Beernem): ± € 11,00

Culturele activiteiten

  * Theater- of filmvoorstelling: € 2,00 voor het vervoer; de voorstelling zelf wordt gratis aangeboden door de gemeente Jabbeke
  * Project ‘XINIX’ (Licht & Liefde) (3de leerjaar): € 2,00
  * Kathedraalconcert Brugge (5de leerjaar): € 5,00
  * TOBO-project (6de leerjaar): € 1,25
  * Cadeautje voor moeder- en/of vaderdag: maximum € 2,00

Vrijwillige bijdragen:

Tijdschriften:

  * Dopido, Dokadi of Doremi (kleuters): € 27,00
  * Zonnekind/Zonnestraal/Zonneland (lagere): € 33,00
  * ‘Vlaamse Filmpjes’: € 29,00 (20 boekjes)
  * Kerst-, paas-, en vakantieboek: € 5,00
  * Naomi: € 5,00 (5 nummers)
  * Simon of Samuel: € 7,00 (7 nummers)
  * leesboekjes: ‘Leesknuffel’: € 33,00

  * leesboekjes: ‘Leeskriebel’: € 21,00  
  * vakantieoefenboeken (vanaf 1ste kleuter):  +/- € 9,00 per bundel

Maaltijden:

  * Warme maaltijden (soep inbegrepen):
    ° Kleuters: € 2,70 per maaltijd
    ° Leerlingen (1
ste t/m 6de leerjaar): € 2,95 per maaltijd
    ° Dieetmaaltijd of afwijkende maaltijd: € 3,30 per maaltijd
  * Opvang voor kinderen die op school blijven eten: € 0,85 per middag
     (warme maaltijd of boterhammen)
  * Soep voor de ‘boterhammen-eters’: € 0,60

Dranken

  * water (chaudfontaine): € 0,60 per flesje
  * ‘eco-apple’: € 0,60 per flesje

  * melk: € 0,35 per flesje

Opvang

  * studie: € 0,80 per beurt
  * ‘keveruurtje’ (peuters en jongste kleuters): € 2,00 per middag

Woensdagnamiddag activiteit: prijs afhankelijk van de georganiseerde activiteit

Nieuwjaarsbrieven (niet verplicht): +/- € 0,70  per brief

fluorescerend jasje (‘Ziemetje’): 4,30 euro per jasje (eerste jasje gratis geschonken door ouderraad)