Een- of meerdaagse schooluitstappen

Je kind is verplicht deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die langer dan één dag duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen:

- Tweede leerjaar: ‘Hoeveklas’ (Hoogveld, Zedelgem)
- Vierde leerjaar: ‘Heuvelklas’ (‘De Lork’, Kemmel)
-  Zesde leerjaar: ‘Hoogteklas’ (‘LPM’, Durbuy)

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.

Leerlingen die niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten moeten op de school aanwezig zijn.