Documenten

Ziektebriefjes
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.
Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.
Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

Medicatie op school
Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf een aanvraagformulier in te vullen.
Let wel dat het deel aangeduid met ‘in te vullen door de arts of apotheker’ ook effectief door een arts of apotheker wordt ingevuld.

Zonder handtekening en stempel van de arts of de apotheker wordt dit formulier niet als geldig beschouwd.
Bij een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden.

Keverklasje – inschrijvingsformulier
Ouders die dit wensen kunnen hun peuter (of jonge kleuter) inschrijven voor ons ‘keverklasje’.
Dan krijgen zij na het eten tot omstreeks 13.45 uur in een apart lokaal op school, onder toezicht van twee vrijwilligers een ‘platte rust’.
Zo willen we een oplossing bieden voor kleuters die sowieso op school blijven en die nood hebben aan een korte middagrust.We vragen een bijdrage van 2 euro per middag.
 

Aanvraag logo (kiné) tijdens de lesuren
Vanaf 1 september 2010 wijzigde de regelgeving rond therapie tijdens de lesuren.
Een revalidatie na ziekte of ongeval is altijd mogelijk tijdens de lestijden mits een medisch attest.
Een revalidatie van een stoornis is enkel mogelijk wanneer er een officiële diagnose van een stoornis werd opgemaakt door bv. een arts of een logopedist.

Bovendien moeten ook het CLB en de schooldirecteur een positief advies geven opdat de revalidatie tijdens de lestijden kan doorgaan.