Bijeenkomst Schoolraad

Bijeenkomst Schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan dat 3 keer per schooljaar samenkomt.

Hierin zijn vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en plaatselijke gemeenschap opgenomen.
Voor onze school zijn dit:
- Bart Verfaillie, Francine Van Nieuwenhuyse en Giovanella Vermeulen (leerkrachten)
- Ilse Sulzle, Annelies Vanderbrugghen en Wim Depelchin (ouders)
- Joëlle de Daniloff, Karl Vandermeersch en Anthony De Buyser (plaatselijke gemeenschap)