Bezoek MuZee Oostende (3LJ) (geannuleerd)

Bezoek MuZee Oostende (3LJ) (geannuleerd)

De kinderen van het derde leerjaar brengen een bezoek aan 'MuZee' in Oostende.

Ze zien er een overzicht van de Belgische beeldende kunst van 1830 tot op vandaag.
Kunstenaars als James Ensor, Léon Spilliaert en Constant Permeke zijn goed vertegenwoordigd.
Met deze laatste hebben de kinderen in oktober al kennis gemaakt. Ze kunnen dus de werken al goed vergelijken.
Niet alles wordt bekeken. Men richt zich vooral op: portretten, schilderijen met de zee als onderwerp ('marines') en experimentele kunst.

Door het beschouwen van kunst willen we onze kinderen stimuleren om zelf ook creatief aan de slag te gaan.
In het museum zelf krijgen ze hiertoe de kans.
Bovendien leren ze ook een taal waarmee ze zelf ook over kunst kunnen praten.

Na dit museumbezoek trekken de kinderen ook nog naar de synagoge in Oostende.
In het kader van onze aandacht voor levensbeschouwelijke competenties, organiseren we in elk leerjaar een ontmoeting met anders gelovigen.
Zo leren onze kinderen openstaan voor dialoog vanuit hun eigen christelijke identiteit.

De dag wordt dan afgesloten op het strand.