20.00 u. Vergadering Schoolraad

20.00 u. Vergadering Schoolraad

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan binnen het basisonderwijs.

Er zijn vertegenwoordigers van...
- de ouders (Elke Vens, Jurgen Verleye en Ilse Sulzle)
- het personeel (Dominiek Bultiauw, Francine Van Nieuwenhuyse en Bart Verfaillie)
- de lokale gemeenschap (Joëlle de Daniloff, Riet Buysse en Karl Vandermeersch)

Zij geven advies over bijvoorbeeld...
- de planning van de facultatieve vrije dagen of pedagogische studiedagen
- de schoolprioriteiten
- grote infrastructuurwerken op school
- het schoolreglement
- de aanwending van het lestijdenpakket

Een verslag van deze bijeenkomst wordt naar alle ouders en personeelsleden gemaild.