Wereldwaterdag

Wereldwaterdag

Dit jaar is het thema van de ‘Wereldwaterdag’: IEDEREEN WATERDRAGER.

Dit betekent dat iedereen opgeroepen wordt om zorgzaam om te springen met al het water dat wij verbruiken.
Niet enkel het water dat uit onze kraan komt, maar ook het water dat nodig was om ons voedsel te kweken of onze spullen te maken.
Dat waterverbruik is niet meteen zichtbaar. Daarom noemen we het ‘verborgen water’.

Door de klimaatverandering wordt water steeds zeldzamer. We staan niet altijd stil bij ons ‘verborgen waterverbruik’.
Om een katoenen T-shirt te maken is bv. 2 700 liter water nodig. Dat maakt iedereen (letterlijk) tot een ‘waterdrager’.

Concreet voeren we op school vrijdag 22 maart 3 symbolische acties om de aandacht voor het water hoog te houden:

- We nodigen alle kinderen (en leerkrachten) uit om vrijdag blauwe kleren te dragen
  om ons eraan te herinneren dat bij het maken van deze kleren ook heel wat water werd gebruikt.
  We roepen hen in klas meteen ook op om voortaan wat zorgzamer om te springen met hun kledij.
  We kunnen hierbij ook verwijzen naar de vele ‘gevonden voorwerpen’ in de kast in de inkom van de kleuterafdeling.
  Want ook dat is (indirect) zorgzaam omspringen met water!

- De kinderen van 3A komen in alle klassen van het lager de waterkranen afsluiten.
  Ze geven op dat moment ook uitleg over deze actie.
  Op heel de school zal er slechts bij één kraan (nl. aan het bureau van de directeur) nog water kunnen gehaald worden.
  Kinderen die water willen, zullen het dus vanaf deze kraan moeten dragen…

- In onze voeding is natuurlijk ook heel veel water verwerkt.
  Melk en fruitsapjes bestaan hoofdzakelijk uit water.
  Op ‘Wereldwaterdag’ zullen we deze drankjes niet aanbieden.
  De kinderen zullen enkel kraantjeswater krijgen.