Start Vlaamse 'week tegen pesten'

Start Vlaamse 'week tegen pesten'

In deze Vlaamse 'week tegen pesten' willen we in De Wassenaard allerlei acties op het getouw zetten om onze afkeer voor pestgedrag duidelijk in de verf te zetten.

- Samen tafelen in de refter met de buddy-groep.
- Een pluim voor goede voorbeelden op de speelplaats.
- Move tegen pesten.
- 4 stippen op je hand
  Met elke stip die men zet, gaan leerlingen akkoord met één van deze stellingen:
  * Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
  * Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
  * Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
  * Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

- Samen met de buddy-groep gezellig spelen in de keverrefter tijdens de speeltijden.