Sober Maal (Broederlijk Delen)

Sober Maal (Broederlijk Delen)

Op het menu staan voor de kinderen van het lager enkel soep en brood. De bijdrage voor deze maaltijd blijft wel ongewijzigd. (2,60 euro)
Het verschil tussen wat we voor deze sobere maaltijd en een gewone maaltijd betalen aan de traiteur schenken we aan 'Broederlijk Delen'.

Dit jaar willen zij de boeren in Guatemala steunen in hun streven om zelf gronden aan te kopen waarop ze kunnen aan landbouw doen.