open-deur-uurtje nieuwe peuters

open-deur-uurtje nieuwe peuters

Alle peuters die kunnen starten op 1 februari 2021 zijn welkom in de peuterklas voor een kennismaking met juf.

Vanwege corona-code 'oranje' zijn volgende maatregelen genomen:

- We nodigen uit in kleine groepjes.
- We vragen dat per gezin slechts één ouder (met de nieuwe peuter) op bezoek komt.
   (Dus ook geen broers of zusjes meebrengen.)
- We spreiden de klasbezoeken over verschillende avonden.
- Uiteraard volgen we verder ook de algemene veiligheidsmaatregelen op: 
  mondmasker dragen, afstand houden, handen ontsmetten, ...