Leren afval beheren op school (4LJ)

Leren afval beheren op school (4LJ)

Tijdens de vorming doorlopen de kinderen van het vierde leerjaar via diverse werkvormen (o.a. groepsgesprek, educatieve spelletjes en film)
de verschillende manieren om met afval om te gaan. Storten, verbranden, recycleren, hergebruiken en afval voorkomen, komen zo elk aan bod.