Infoavond KLEUTER: geannuleerd

Infoavond KLEUTER: geannuleerd

Deze corona-tijd laat het niet toe om veel mensen tegelijk samen te brengen.
De infoavond in het kleuter wordt daarom gespreid over de maanden augustus en september aangeboden.

De ouders kunnen individueel of in kleine groepjes de leerkracht spreken.

EERSTE KLEUTER: Deze ontmoetingen werden eind augustus al georganiseerd.
TWEEDE EN DERDE KLEUTER: In de loop van september krijgen alle ouders de kans om een afspraak te maken met de leerkracht.

Er werden ook infobrochures gemaakt met de inhoud die normaal gezien op een infoavond wordt gebracht.