Infoavond KLEUTER

Infoavond KLEUTER

We zetten even de deur van onze kleuterklassen open!
Wie of wat een kleuter is, weten we allemaal maar het leven in een kleuterklas is misschien wat minder bekend.

We nodigen alle ouders van de drie kleuterklassen op dezelfde avond uit.

18.45 uur: eerste kleuter
19.30 uur: tweede kleuter
20.15 uur: derde kleuter

Leerkrachten vertellen heel concreet welke activiteiten men doorheen de dag aanbiedt en hoe dit leeraanbod de ontwikkeling van je kind stimuleert.
Ook andere aspecten van het schoolgaan komen aan bod.

Heb je vragen, breng die gerust mee.
Zo kan de avond, met ouders onder elkaar die het beste willen voor hun kind, alleen maar rijker worden.

Na een boeiende uitwisseling in de klassen biedt de ouderraad jullie graag een drankje aan in de kleuterspeelzaal.