Diploma-uitreiking 6LJ

Diploma-uitreiking 6LJ

Er is nog een diploma-uitreiking voor de zesdejaars.

Dit jaar gebeurt dit wel zonder de ouders.
De mete- en petekindjes van het 1ste leerjaar zullen er echter wel bij zijn.

Op de laatste schooldag, zullen we omstreeks 11.00 uur de diploma’s (samen met een ‘herinneringspakket’) uitreiken.

Later wordt hiervan film- en fotomateriaal ter beschikking gesteld.