'Buddy'-activiteit

'Buddy'-activiteit

Voor het laatst dit schooljaar, laten we de kinderen (over de grenzen van de klassen heen) met elkaar samenspelen.

Ook volgend schooljaar willen we onze 'buddy'-werking verder zetten om zo (preventief) pestgedrag zoveel als mogelijk te vermijden.