14.00 u.: 'Reismarkt 6LJ' (Broederlijk Delen)

14.00 u.: 'Reismarkt 6LJ' (Broederlijk Delen)

Kinderen van het 6de leerjaar bieden hapjes of andere zaken aan die typisch zijn voor een bepaald land. (bv. Hollands kaasblokjes of Belgische chocolade)
Ze hebben zelf gezorgd voor een kraampje waarin ze hun 'koopwaar' uitstallen.

Hiermee leren ze niet alleen om te 'ondernemen' ze brengen ook solidariteit op met mensen die het niet zo breed hebben als wij.
De opbrengst van de 'reismarkt' gaat nl. naar 'Broederlijk Delen' (project om de boeren in Guatemala te ondersteunen).