13.30 - 15.30 uur: bezoek Volkssterrenwacht BEISBROEK (3KL)

13.30 - 15.30 uur: bezoek Volkssterrenwacht BEISBROEK (3KL)

De kinderen van de derde kleuterklassen krijgen deze namiddag vrijblijvend de kans om gratis een bezoek te brengen aan de Volkssterrenwacht van BEISBROEK.

De organisatie 'Cosmix' wil immers voor alle geïnteresseerde leerkrachten een demo-workshop aanbieden. Een workshop zonder kinderen kan natuurljk niet. Daarom vroeg men onze medewerking.

Leerkrachten van 3KL van 'De Wassenaard' staan in voor het toezicht bij onze kleuters.